تبلیغات :
 پزشکی - لوازم پزشکی - سربکوبی صنعتی و پزشکی - شیلدینگ mri - تجهیزات پزشکی دژپاد

خواص فیزیولوژیک جریانهای پر فرکانس

خواص فیزیولوژیک جریانهای پر فرکانس

خواص فیزیولوژیک جریانهای پر فرکانس :

جریانهای الکتریکی که فرکانس آنها از ۱۰۰kHz بیشتر باشد را جریانهای پر فرکانس می نامند افزایش فرکانس سبب می شود خواص فیزیکی این گونه جریانها نسبت به جریانهای مشابه ولی کم فرکانس تغییرات وسیعی داشته باشد . تاثیر عمده جریانهای پرفرکانس بر روی بدن تولید گرما است و استفاده از این اثرات حرارتی در بدن به دیاترمی موسوم است .

برخی خواص فیزیولوژیک امواج پر فرکانس عبارتند از :

افزایش سوخت و ساز ( متابولیسم ) : تغییرات شیمیایی در بدن با افزایش دما تسریع می شوند در نتیجه متابولیسم نیز در بدن افزایش می یابد . جریانهای پر فرکانس موجب مصرف بیشتر اکسیژن و مواد غذایی شده دفع مواد زاید افزایش می یابد .

افزایش جریان خون : منابع گرمایی متداول موجب اتساء رگ ها می شوند . این گشاد شدن رگ ها بخصوص در رگهای بافتهای سطحی رخ می دهند . این خاصیت جریانهای پر فرکانس کم اهمیت تر است به هر حال اتساء رگها باعث افزایش جریان خون می شود  به دلیل افزایش جریان خون اکسیژن و مواد غذایی تامین و مواد زاید دفع می شوند .گشاد شدن رگ های سطحی باعث اریتم  یا سرخی پوست می شود که با قطع این جریان بهبود می یابد .

تاثیر بر روی اعصاب : گرما خاصیت ضد درد و تسکینی دارد یا به قولی گرما به عنوان یک عامل ضد درد شناخته شده است لذا تحریک بافتها با گرما درد را از بین می برد .

اثر مخرب بر روی بافت ها : افزایش دما موجب ازبین رفتن ماهیت دناچوراسیون پروتئین ها و در نتیجه خراب شدن بافت ها می گردد .

خواص یاد شده را می توان به عنوان اثرات مستقیم جریانهای پر فرکانس دانست اما خواص زیر اثرات غیر مستقیم جریانهای پر فرکانس می باشد :

تاثیر بر بافت عضلانی : افزایش دما عضلات را شل و کارایی آنها را زیاد تر می نماید القای جریان های پر فرکانس ماهیچه ها را سریعتر منقبض و منبسط می کند و با انبساط ماهیچه های آنتاگونیست امکان عمل بیشتری خواهند یافت . ذخیره خون زیادتر شده و موقعیت مناسبی برای انقباض ماهیچه فراهم می شود .

افزایش عمومی دما : گرم شدن خون در یک منطقه با جریان خون به نواحی دیگر نیز منتقل می شود . در نتیجه استفاده از جریانهای پر فرکانس در دراز مدت باعث افزایش عمومی دمای بدن می شود . حرارت موجب گشاد شدن رگها بخصوص رگهای سطحی بدن می شود .

کاهش فشار خون : گشاد شدن رگها مقاومت محیطی را در برابر جریان خون کاهش می دهد . از طرفی گرما چسبندگی خون را کم می کند . این دو پدیده موجب کاهش فشار خون می شوند .

افزایش ترشح عرق : گرما بر روی پایانه های اعصاب حسی تاثیر نموده موجب تحریک رفلکسی غدد عرق می شود . تحت تاثیر این فعل و انفعالات ترشح عرق بیشتر می شود . این عمل بوسیله جریان خون گرم در تمام نقاط بدن پخش می شود و بدن شروع به تعرق می نماید . که این خود موجب افزایش دفع مواد زاید از بدن می شود .

منبع : رادیولوژی سونوگرافی الکترولوژی ( سید محمد مسعود شوشتریان – سید حسین یحیوی )

تعداد بازدید : 2785
 مقالات مرتبط :
 ارسال دیدگاه :

نام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ایمیل
وبلاگ
دیدگاه