تبلیغات :
 پزشکی - لوازم پزشکی - سربکوبی صنعتی و پزشکی - شیلدینگ mri - تجهیزات پزشکی دژپاد

بیماری های قلبی – عروقی

 بیماری های قلبی - عروقی Heart

بیماری قلبی – عروقی علت اصلی مرگ در زنان و مسئول تقریبا ۴۵% موارد مرگ است . سن و سابقه خانوادگی جزو عوامل خطر غیر قابل اصلاح محسوب می شوند .

عوامل خطر قابل اصلاح شامل استعمال دخانیات٬ چاقی و شیوه زندگی بی تحرک هستند . وضعیت های طبی مرتبط با افزایش خطر بیماری قلبی شامل دیابت ٬ افزایش فشار خون و هیپرکلسترولمی هستند .

مشاوره با زنان در جهت تغییر عوامل خطر قابل اصلاح و درمان کافی دیابت ٬ هیپرتانسیون (افزایش فشار خون) و هیپرکلسترولمی اقدامات مهمی برای کاهش خطر بیماری قلبی هستند . در گذشته چنین تصور می شد که پیشگیری از بیماری قلبی یکی از مزایای بالقوه درمان هورمونی است . در کارآزمایی تصادفی و شاهد دار WHI نشان داده شد که درمان هورمونی نه تنها از بیماری قلبی در زنان سالم جلوگیری نمی کند در واقع خطر حوادث قلبی – عروقی را افزایش نیز می دهد .

در یکی دیگر از مطالعات مجزای WHI تقریبا ۱۱۰۰۰ زن بدون رحم شرکت کردند و به طور تصادفی به دو گروه مصرف کننده صرف استروژن و مصرف پلاسبو تقسیم شدند .بعد از دوره پیگیری که به طور متوسط ۷ سال طول کشید افزایش خطر بیماری قلبی در مصرف کنندگان استروژن دیده نشد . با وجود این مصرف استروژن با آثار نامطلوب عروقی همراه بود و خطر سکته مغزی را تا ۳۹% و خطر ترومبوآمبولی وریدی را تا ۳۳% افزایش داده بود .

در مطالعه قلب و جایگزینی استروژن – پروژستین نیز که یک کارآزمایی تصادفی و همراه با گروه شاهد در مورد تاثیر درمان ترکیبی با استروژن-پروژسترون در پیشگیری ثانویه از بیماری قلبی بود هیچ گونه کاهشی در حوادث قلبی-عروقی گزارش نشد . به طور کلی در بین زنان گروه درمان هورمونی و گروه شاهد هیچ گونه تفاوت معنی داری از نظر پیامدهای قلبی-عروقی وجود نداشت .

تعدیل کننده های انتخابی گیرنده استروژن مانند رالوکسیفن نیز همانند درمان هورمونی خوراکی سبب بهبود پروفیل لیپیدی ٬ کاهش کلسترول تام و LDL می شود . اما میزان HDL یا تری گلیسیریدها را افزایش نمی دهد . در آنالیزی که بر روی نتایج حاصل از یک کارآزمایی تصادفی شاهددار در مورد مقایسه رالوکسیفن با گروه شاهد در بیش از ۷۰۰۰ زن مبتلا به پوکی استخوان صورت گرفت تفاوت معنی داری از نظر حوادث کرونری و مغزی – عروقی دیده نشد . در گروهی شامل حدود ۱۰۰۰ بیمار که در آغاز (قبل از شروع مداخله) در معرض خطر بالای بیماری قلبی و عروقی قرار داشتند در زنان دریافت کننده رالوکسیفن کاهش چشمگیری در حد ۴۰% در حوادث قلبی – عروقی دیده شد .

گروه : بیماری
تعداد بازدید : 2425
 مقالات مرتبط :
 ارسال دیدگاه :

نام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ایمیل
وبلاگ
دیدگاه